Information

Folkkollo – World – att lyfta fram unga kvinnliga folkmusiker

Bakgrund

Många kan nog se att det finns en tydlig snedbalans inom den svenska folk- och världsmusikscenen idag. Männen spelar i många fall kompinstrumenten och kvinnorna sjunger eller spelar fiol. Detta är i sig inte unikt för folkmusikbranchen utan så ser det ut inom många genrer. Många är säkerligen också överens om att man oftare borde lyfta fram kvinnliga förebilder, uppmuntra fler unga tjejer till att våga spela och inspirera till att spela instrument som traditionellt väljs av killar. Men var ska man börja? Vi tror att ett långsiktigt satsande på unga musikanter krävs, där ett fokus läggs på tjejers muciserande och där man kan få en möjlighet att träffas och spela tillsammans, inspireras och peppas.

Vid den stora internationella branschträffen Womex har de senare åren diskussioner uppkommit om genusbalansen bland de framträdande musikerna under showcasen och mässan. Det har varit mycket tydligt att genusbalansen åsidosatts vid bokning av artisterna. Under det senaste årets diskussion lyftes den svenska musikmarknaden och framförallt den folkmusikaliska delens utmaningar och framsteg. En stor utmaning som kom upp var att det är väldigt få kvinnliga musiker som trakterar de typiska kompinstrumenten, så som gitarr, bas, slagverk och piano. Detta är musikinstrument som i regel är mer attraktiva och efterfrågade för marknaden än till exempel sång och fiol. Som kompmusiker har man större möjlighet att vara med i flera grupper, ensembler, konstellationer och sammanhang. Ser man också på kvinnliga artister som sjunger och som exponeras som frontfigur i konstellationer så är oftast kompmusikerna män. Denna snedbalans är svår att ändra på bland dagens professionella musiker; man måste skapa en grund hos den yngre generationen som senare kan utvecklas till en mer jämställd folkmusikbranch.

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) ordnade under 2013-2014 en tävling för att skapa ett folkmusikband med endast kvinnor, som i slutändan vanns av Erika Risingers förslag med gruppen SallySwag - ett dreamteam med kvinnliga folk- och världsmusikanter som blev verklighet till Folk – och Världsmusikgalan i Umeå i februari då gruppen gjorde sitt första framträdande. Bandet är nu redan flitigt bokade och det pratas mycket om den “käftsmäll” bandet vill ge med sina 9 färgstarka kvinnor. Något sådant har tidigare inte skådats på den svenska folk- och världsmusikscenen och kanske inte heller inom någon annan genre. Ett band med nio män är dock inte lika ovanligt och heller inte något som ger reaktioner. Pressen för ett “kvinno-band” blir dock väldigt mycket högre och detta bl.a något som nätverket Epos – Equality and Plurality On Stage har velat förändra genom sitt nätverk och mentorsprogram. Nätverket riktar sig till redan aktiva kvinnor inom folkmusikbranchen och erbjuder ett kontaktnät, seminarier, workshops och mentorssamtal för bl.a. nyblivna frilansare och musik- och danshögskolestudenter. Vi vill rikta oss till de som inte kommit så långt än, de som funderar på att söka folkhögskolor eller kanske spelar på sin fritid men som om några år kommit längre. Projektets deltagare ska ha en professionell ambition och målsättning; att deltagaren ska fortsätta vara aktiva och gärna utvecklas som professionella frilansmusiker i framtiden. Dessa musiker får gärna traktera kompinstrument så som t.ex. gitarr, slagverk, piano inom genren folk- och världsmusik.

Popkollo startade med utgångspunkt i att det är betydligt vanligare bland killar än tjejer att spela musik och höras och synas i musiksammanhang. Vi finns för att vi vill förändra detta. För att vi inte vill att kön ska göra någon som helst skillnad i musikskapande och vi vet att egenskaper och musikalitet inte är knutet till kön.” (http://www.popkollo.se/om-popkollo/malgrupp/)

I framtiden vill vi, liksom Popkollo, rikta oss till flickor från 12 år och uppåt men 2014 års läger blir för de lite äldre, från 16 år och uppåt.

Syfte & Mål

  • Folkkollo WorldAtt lyfta fram unga kvinnliga folkmusiker är en riktad utveckling- och inspirationssatsning för att i framtiden kunna se en större del unga kvinnliga musiker på folkmusikscenen i Sverige och utomlands. Projektet kommer göras i form av en pilot under sommaren 2014 som kommer utvecklas år efter år.
  • Vi vill göra ett Folkkollo – World under 5 dagar. Ca 10 deltagare kommer arbeta parallellt i två ensembler med professionella förebilder och musiker.
  • Projektet kommer utvecklas långsiktigt och vi vill närma oss Popkollos verksamhet. Andra åldersgrupper, platser och sammanhang kommer att utforskas. Vi vill ta vara på Popkollos redan etablerade metoder för workshops och kurser riktade mot kvinnor och vara en del av det nationella nätverket som Popkollo är.
  • En viktig samtalspartner gällande utbyte av erfarenheter, struktur och upplägg är Popkollo Jazz som hålls på Fridhems Folkhögskola 14 juli — 20 juli 2014. En möjlig framtid kan vara att utveckla ett rytmiskt Popkollo med både jazz, folk- och världsmusik. Det är nödvändigt att på bred front och långsiktigt utveckla musikbranschen. Det finns utmaningar i de flesta musikgenrer gällande representation av annat kön än män på scenerna.

Målgrupp: Målgruppen är kvinnor i åldern 16 – 23 år som har studerat/spelat instrument tidigare och som har en professionell erfarenhet och ambition.

Lärare: I dagsläget finns flertalet intressanta lärare på förslag. Vi har även en ambition att samarbeta med gruppen SallySwag som spelar under Backafestivalen och vi vill genomföra en workshop med Folkkollots deltagare och musiker ur SallySwag som start på Folkkollo 2014.

Ett utkast till schema och planering

Dag 1 Uppsamling, presentation av deltagarna och ledarna samt inspirationsföreläsning. Workshop och spel.

Dag 2 Deltagarna kommer delas in i två olika grupper efter för lämplig instrumental sammansättning. De olika grupperna kommer studera samma musikaliska material så som låtar och övningar. Allt för att uppmuntra till jam och vidare utforskning av materialet. Kursdagarna delas in i tre olika pass. Ett pass på förmiddagen och två på eftermiddagen/kvällen. Dagen avslutas med återsamling och reflektion i samband med kvällsmålet. Jam och spel/konsert för varandra.

Dag 3 Denna dag är det föreläsningar av Popkollo och etablerat branschfolk som presenterar matnyttig branschkunskap. Eftermiddagen fokuserar på musikhistoria och genrekännedom. Dagen avslutas med återsamling och reflektion i samband med kvällsmålet. Jam och spel/konsert för varandra.

Dag 4 Deltagarna kommer på nytt delas in i två olika grupper efter lämplig instrumental sammansättning. De olika grupperna kommer att studera samma musikaliska material så som låtar och övningar. Allt för att uppmuntra till jam och vidare utforskning av materialet. Kursdagarna delas in i tre olika pass. Ett pass på förmiddagen och två på eftermiddagen/kvällen. Dagen avslutas med återsamling och reflektion i samband med kvällsmålet. Jam och spel/konsert för varandra.

Dag 5 Denna dag är det återigen föreläsningar och praktisk workshop. Eftermiddagen fokuserar på ny musikhistoria och genrekännedom. Dagen avslutas med återsamling och reflektion i samband med kvällsmålet. Jam och spel/konsert för varandra.

Dag 6 Avrundning av hela kursen, reflektion och utvärdering. Eventuellt repetition inför konsert/redovisning. (Gemensam färd till Backafestivalen för att inspireras och njuta av bra musik och kultur om tidsalternativ 1.)

Återträff och helg i Umeå 19-22 februari 2015 | Ambitionen är att organisera en återträff och lägerhelg i Umeå, februari 2015. Under återträffen kan dels sommarens deltagare träffas igen och spela på festivalen i någon form, dels kan nya deltagare mötas för första gången och en kortare uppstartshelg med Folkkollo – World genomföras i samarbete med Umefolk, NorrlandsOperan och Midgårdsskolan.

Seminarier

Projektet kommer att erbjuda seminarier och samtal om satsningen under Folk- och Världsmusikgalan i Stockholm Berwaldhallen Stockholm 13-14 mars 2015 samt under Umefolk 19-22 februari 2015.

Dokumentation

Vi kommer föra loggdagbok under förarbetets gång samt dokumentera med foton och blogg under lägerveckan. Utvärdering med deltagarna finns med i planeringen för lägret och projektledarna kommer träffas och utvärdera några veckor efter avslutat Folkkollo 2014. Införskaffa ett domännamn, publicera en blogg och anlita fotograf.